Cirkevná ZŠ s materskou školou sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou

Cirkevná ZŠ s materskou školou sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou

Komenského 64
06781 Belá nad Cirochou
IČO: 37942123

Informácie o inštitúcii Cirkevná ZŠ s materskou školou sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou

Pod úpätím Vihorlatských vrchov, v údolí pod Sninským kameňom, sa nachádza jedna z najväčších obcí v okrese Snina. V jej názve je aj rieka pretekajúca cez ňu – volá sa

Belá nad Cirochou.

Školu tvorí komplex šiestich budov ZŠ a veľká budova MŠ. Jej rozľahlý areál dopĺňa veľké futbalové ihrisko, dva tenisové kurty a detské ihrisko.

 

Škola v Belej nad Cirochou má dlhoročnú tradíciu. Vznikla v roku 1848 ako rímskokatolícka škola.

V roku 1911 bola postavená nová budova Rímskokatolíckej ľudovej školy v Belej nad Cirochou, a to z prostriedkov cirkevnej obce.
 

Po druhej svetovej vojne prestala byť škola cirkevnou a výchovno-vzdelávací proces bol pod patronátom štátu. Škola niesla názov národná škola.                                                                          

V roku 1967 bola odovzdaná do užívania nová budova školy, ktorá sa skladá zo šiestich pavilónov. Do roku 1976 to bola základná deväťročná škola a od roku 1976 základná škola.

 

V roku 2002 sa škola stala právnou subjektivitou spolu s materskou školou a s názvom „Základná škola s materskou školou Belá nad Cirochou“.

       01.09.2004  naša škola sa zaradila do siete cirkevných škôl, keď prešla pod nového zriaďovateľa: Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice. Od tohto dňa už nesie názov:

Cirkevná základná škola s materskou školou

sv. Petra a Pavla

Belá nad Cirochou

S kým môžete prísť do kontaktu?

Riaditeľ školy:      Draganová Alžbeta, Mgr. (F, CH)

 Zástupca riaditeľa pre ZŠ: Petrová Eva, Mgr. (NV)

 Zástupca riaditeľa pre MŠ: Valková Lucia PaedDr. (1.st.ZŠ+MŠ)

 Výchovný poradca:  Ľoncová Otília, PaedDr. (SJ, HV)

Kde nás nájdete?

Zobrazit